Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Literatürü Sempozyumu Gerçekleştirildi

30 December 2018 13:50

Selçuk Üniversitesi İmâm Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Matüridilik kültür ve anlayışını yansıtan literatürü tespit ve tanıtmak amacıyla 14-15 Eylül 2018 tarihinde Beyşehirde Uluslararası İmam Matüridi ve Matüridilik Literatürü Sempozyumu gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi&rsquonde Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Selçuklu Müftülüğü ve Beyşehir Belediyesinin katkılarıyla 2 gün süren sempozyumda, Matüridi düşünceye ait yaklaşımlar günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından ele alındı. Sempozyumda, Matüridilik düşüncesinin, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı, tekfircilik, radikalizm, mezhepçilik, asabiyet, istismar edilen şekliyle selefilik ve sünnilik, batınî yorumların benimsenmesi gibi sorunlara çözüm önerileri konuşuldu. Ayrıca Matüridilik kültürünün asırlar boyu başarılı bir pratiğinin yapıldığına şahit olunan Selçuklu-Osmanlı dünyasındaki Matüridi literatürüne katkı sunan çalışmalar ile bunun yanında Arap, Fars ve Batı dillerinde Matüridi edebiyatına dair çalışmalar incelendi.

Program, Kur&rsquoan-ı Kerim tilavetiyle başladı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, İmâm Matüridi ve Matüridilik literatürüne ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Konuyu, inanç ve düşünce sorunlarının çözümüne ilişkin ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Şahin, -Bir inancı bizim için değerli ve anlamlı kılan tevhid inancına, vahdete dayanmasıdır. Düşünce olarak da inanç zeminini kaybettiğimiz, gündelik hayatımızı düzenleyecek bir değer elimizde kalmadığı için insani duygulardan tamamen arınmış, geriye kalan vasati duygularla içgüdüsel duygularla hareket eder hale gelmişiz. Bir işi yaparken dini açıdan Bu ne ifade ediyor, günah mıdır, yasak mıdır, izinli midir, değil midir, uygun mudur&rsquo şeklinde düşünmeden o anki gündelik duygu ve düşüncelerimize göre karşı taraftan gelen etkiye tepki veriyoruz. Bunlar maalesef bugünkü İslam dünyasının içene düştüğü keşmekeşin, kaosun, zafiyetin, katliamların hazırlayıcılarıdır. Sebebi değil ama hazırlayıcılarıdır. Çünkü İslam toplumu, inanç olarak birbirinden uzaklaşmış, vahdetten kopmuş ve farklı farklı dinlere inanır gibi bir hale gelmiş. Dinimiz tektir İslam&rsquodır. Kimseyi itham etmiyorum, yanlış anlaşılmasın ama öyle duvarlar örülmüş ki arada öyle mesafeler açılmış ki siz sanıyorsunuz başka dinlerin mensuplarıyız. İşte biz bu inanç sorununu çözmemiz gerekiyor. Akabinde saf, temiz, vahdet inancına dayalı inanç zeminine düşünce dünyamızı oturtmamız gerekiyor. Gündelik hayatımızdaki sorunları da bu çerçevede değerlendirmeliyiz. İşte bu açıdan işi aslına uygun, köklerine döndürecek bir şekilde yeniden ele almamız gerekiyor- diye konuştu.
Prof. Dr. Şahin, sempozyumun, Hanefi mezhebi anlayışına ve Hanefi mezhebine mensup insanların ağırlıklı olarak benimsediği Matüridilik düşüncesine ilişkin literatürün tek çatı altında birleştirilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.

Selçuk Üniversitesi İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Recep Tuzcu, İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak birinci çalıştayı Matüridilik ile ilgili araştırmaları değerlendirmek üzere yaptıklarını belirterek, &ldquoSempozyumda ulaşmak isteğimiz amaç birinci çalıştayda da tespit edildiği üzere bu alanda hem merkezimize güçlü bir kütüphane oluşturmayı, yapılmış, yapılmamış çalışmaları tespit etmek ve araştırmacıları buna yönlendirmek&rdquo dedi. Selçuklu Müftüsü Nusret Karabiber, sempozyumun hayırlı olmasını diledi. Sempozyumla tespit edilen literatürün, Matüridi Alimler Ansiklopedisi&rsquonin hazırlanmasına ve Matüridi Merkezi&rsquonin kütüphanesinin oluşturulmasına da katkı sunması öngörülüyor.

Sempozyum bildiri metinleri kitabı Aralık 2018 de yayınlandı.