Scientific Journals Contact Information
dergiler@selcuk.edu.tr
Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Kat 2 Selçuklu / KONYA
www.selcuk.edu.tr/Birim/bilimsel_dergiler