Institute of Educational Sciences Contact Information
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet CUMA 0332 223 25 75 32575
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYKAN 0332 223 25 52 32552
Enstitü Sekreteri Musa YALÇIN 0332 223 25 53 32553
Bilgisayar İşletmeni Hacer ALTUNTAŞ Muhasebe - Tahakkuk - Personel 0332 223 25 54 32554
Memur İsmet ESEN Öğrenci İşleri - Evrak Kayıt 0332 223 25 58 32558
Özel Kalem Havva YILDIRIM 0332 223 25 75 32575
www.selcuk.edu.tr/Birim/egitim_bilimleri_ens