Güneysınır Vocational School*Computer Technologies (Department) Contact Information
www.selcuk.edu.tr/Birim/guneysinir_myo-bilgisayar_teknolojileri