Faculty of Nursing Contact Information
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi 299/1 Selçuklu / Konya
hemsirelikfakultesi@selcuk.edu.tr
0 332 241 62 11
0 332 240 00 56
www.selcuk.edu.tr/Birim/hemsirelik_fakultesi