Faculty of Nursing Contact Information
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
hemsirelikfakultesi@selcuk.edu.tr
0 332 241 01 10 Öğrenci İşleri : 0332 223 07 58 - 0332 223 07 64 Personel İşleri : 0332 223 07 61 Maaş/Tahakkuk : 0332 223 07 62
0 332 223 07 81
www.selcuk.edu.tr/Birim/hemsirelik_fakultesi