Faculty of Nursing Contact Information
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi 299/1 Selçuklu / Konya
hemsirelikfakultesi@selcuk.edu.tr
0 332 223 49 13 / 241 01 10
0 332 223 07 59
www.selcuk.edu.tr/Birim/hemsirelik_fakultesi