Institute of Health Sciences*Oral and Maxillofacial Surgery (Department) Contact Information
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Alaaddin Keykubat Kampüsü)
sumeyragurel@selcuk.edu.tr
0332 223 11 50
www.selcuk.edu.tr/Birim/saglik_bilimler_ens-agiz_dis_ve_cene_cerrahisi