Institute of Health Sciences*Physiology (Veterinary) (Department) Contact Information
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD Selçuklu/KONYA
Dahili - 32632
www.selcuk.edu.tr/Birim/saglik_bilimler_ens-fizyoloji_(vet)