Institute of Social Sciences*Archeology (Department) Contact Information
0332 223 1373
0332 241 1309
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kampüs / KONYA
www.selcuk.edu.tr/Birim/sosyal_bilimler_ens-arkeoloji