Institute of Social Sciences*Private Law (Department) Contact Information
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Alaeddin Keykubat Kampüsü - KONYA
Özel Hukuk ABD Başkanı Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER 223 32 45
Özel Hukuk Prof. Dr. Nezihe Binnur TULUKÇU 223 32 43
Özel Hukuk Doç. Dr. Ayşe ARAT 223 32 89
Özel Hukuk Doç. Dr. Alper UYUMAZ 223 37 78
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Nurşen AYAN 223 37 74
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Sinan Sami AKKURT 223 32 81
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Cemil GÜNER 223 37 80
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KODAKOĞLU 223 32 64
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK 223 32 71
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Tamer BOZKURT 223 32 90
Özel Hukuk Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KODAKOĞLU 223 32 64
www.selcuk.edu.tr/Birim/sosyal_bilimler_ens-ozel_hukuk