Faculty of Technology*Biomedical Engineering (Department) Contact Information
Selçuk Üniversitesi, Alâaddin Keykubat Kampüsü, Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 42075, Selçuklu/Konya
Bölüm Sekreteri : 0 332 223 33 64
www.selcuk.edu.tr/Birim/teknoloji-biyomedikal_muhendisligi