Head of Department : Asst. Prof. Betül Garda

Erasmus Coordinator : Asst. Prof. Betül Garda

Farabi Coordinator : Asst. Prof. Betül Garda

Mevlana Coordinator : Asst. Prof. Betül Garda

ECTS Coordinator : Asst. Prof. Betül Garda