MURAT CİNİVİZ

PROF.DR.

Yüksekokul Müdürü

MAHMUT ÜNALDI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Müdür Yardımcısı

İLKER CENGİZ

ÖĞR.GÖR.

Müdür Yardımcısı

ERDOĞAN ARDIÇ

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

KENAN KOCA

MEMUR

Taşınır Mal Yetkilisi - Personel İşleri

BURHAN BAYHAN

ÖĞR.GÖR.

Makine ve Metal Teknolojileri Böl.Bşk V.

MEHMET AKİF ÇİNİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

İLKER ÖRS

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Yönetim ve Organizasyon Böl.Bşk. V.

AYHAN UYAROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Dış Ticaret Bölüm Başkan V.

BERRİN AKKUŞ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ