SÜLEYMAN NEŞELİ

DOÇ.DR.

Yüksekokul Müdürü

ERDOĞAN ARDIÇ

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Yüksekokul Sekreteri

MURAT ÖZKOCA

ŞEF

Şef - Öğrenci İşleri

KENAN KOCA

MEMUR

Taşınır Kayıt - Personel İşleri - Mali İşler

BURHAN BAYHAN

ÖĞR.GÖR.

Makine ve Metal Teknolojileri Böl.Bşk V.

MEHMET AKİF ÇİNİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

MAHMUT ÜNALDI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı

İLKER ÖRS

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Yönetim ve Organizasyon Böl.Bşk. V.