SÜLEYMAN NEŞELİ

DOÇ.DR.

Yüksekokul Müdürü

MAHMUT ÜNALDI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Müdür Yardımcısı

MEHMET KURT

ÖĞR.GÖR.

Müdür Yardımcısı

ERDOĞAN ARDIÇ

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

KENAN KOCA

MEMUR

Taşınır Kayıt - Personel İşleri - Mali İşler

MEHMET AKİF ÇİNİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

AYHAN UYAROĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı