Ali Can AKDENIZ

Staff

Bilgisayar Mühendisi

Hasan ÖNDER

Staff

Döner Sermaya

Ümmügülsüm AYVAZ

Staff

Halkla İlişkiler