STAJ 2019

İşyeri Staj Başvuru Formunu Danışmanınızdan alabilirsiniz. 03 Mayıs 2019 Tarihine kadar staj yapacağınız işyerini belirleyip formu doldurtarak  sağlık formu beyanı ile birlikte danışman öğretim elemanınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Sizlere faydalı olacak bir işyerinde staj yapabilmeniz için erken başvurunun önemli olduğunu unutmayın!

 

1. Staj Takvimi

2. Staj 1 veya Staj 2 Başvuru Formu ,  Staj 1 + Staj 2 Başvuru Formu (30+30 yapanlar için)  


Beyan Taahhütname(Sağlık Hizmeti Alan) Başvuru formu işyerine imzalatılıp danışman Öğretim Elamanına teslim edilirken Beyan formu da verilecektir

Beyan Taahhütname(Sağlık Hizmeti Almayan) Başvuru formu işyerine imzalatılıp danışman Öğretim Elamanına teslim edilirken Beyan formu da verilecektir

3. Staj Defteri Doldurulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

4. Öğrencilerimiz staj defterini kendileri bastırarak dolduracaktır. Staj defterinde şunlara dikkat edilecektir

a. Staj Defteri Kapağı renkli bastırılacaktır.

b. Staj defteri Karton kapaklı veya spiral ciltli şekilde yaptırılabilir.

Defter sayfaları ve kapağı önlü arkalı basıma hazır halde aşağıda verilmiştir.

Staj Defteri


5. İşyeri Öğrenci Stajını Değerlendirme Formu
(Bu Form İşyeri Tarafından doldurularak kapalı zarf içerisinde öğrenci veya posta ile okula gönderilecektir.)

 

6. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine devlet tarafından işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte biri devlet katkısı olarak yatırılacaktır.

Bu kapsamda ücret alan öğrencilerin işyerlerine ekteki formu doldurtarak, ödeme yapıldığına dair banka makbuzu ile birlikte staj sonunda okulumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT :

· Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 

· Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur.

 

STAJER ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU

 STAJ 2018

İşyeri Staj Başvuru Formunu Danışmanınızdan alabilirsiniz. 04 Mayıs 2018 Tarihine kadar staj yapacağınız işyerini belirleyip formu doldurtarak  sağlık formu beyanı ile birlikte danışman öğretim elemanınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Sizlere faydalı olacak bir işyerinde staj yapabilmeniz için erken başvurunun önemli olduğunu unutmayın!

 

1. Staj Takvimi 

2. Staj 1 veya  Staj 2 Başvuru Formu ,  Staj 1 + Staj 2 Başvuru Formu (30+30 yapanlar için)  


Beyan Taahhütname(Sağlık Hizmeti Alan) Başvuru formu işyerine imzalatılıp danışman Öğretim Elamanına teslim edilirken Beyan formu da verilecektir

Beyan Taahhütname(Sağlık Hizmeti Almayan) Başvuru formu işyerine imzalatılıp danışman Öğretim Elamanına teslim edilirken Beyan formu da verilecektir

3. Staj Defteri Doldurulurken Nelere Dikkat Edilmeli?

4. Öğrencilerimiz staj defterini kendileri bastırarak dolduracaktır. Staj defterinde şunlara dikkat edilecektir

a. Staj Defteri Kapağı renkli bastırılacaktır.

b. Staj defteri Karton kapaklı veya spiral ciltli şekilde yaptırılabilir.

Defter sayfaları ve kapağı önlü arkalı basıma hazır halde aşağıda verilmiştir.

Staj Defteri


5. İşyeri Öğrenci Stajını Değerlendirme Formu
(Bu Form İşyeri Tarafından doldurularak kapalı zarf içerisinde öğrenci veya posta ile okula gönderilecektir.)

 

6. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine devlet tarafından işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte biri devlet katkısı olarak yatırılacaktır.

Bu kapsamda ücret alan öğrencilerin işyerlerine ekteki formu doldurtarak, ödeme yapıldığına dair banka makbuzu ile birlikte staj sonunda okulumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT :

· Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 

· Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur.

 

STAJER ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU