Merkezi Yerleştirme / DGS ile Fakültemizi kazanan yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin Öğrenci Dilekçe/Formları adresinde yer alan “Kayıt Başvuru Formu” ,“Öğrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu” nu eksiksiz doldurması gerekmektedir ve çıktısını kayıt esnasında yanlarında getirmeleri ZORUNLUDUR.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER

1- 12 Adet Fotoğraf

2- Lise Diplomasının Aslı

3- Askerlik Tecil Belgesi 

4- İkametgâh Belgesi

5- ÖSYM Sonuç Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

7- İntibak ve Muafiyet İçin Varsa Daha Önce Bir Yükseköğretim Kurumundan Alınan ve Başarılan Dersleri Belirten Transkript ve Ders İçeriği.

8- e-Devlet Üzerinden Kayıt Yapanlar İçin Elektronik Kayıt Belgesi

 

DGS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER

1- 12 Adet Fotoğraf

2- Önlisans Diplomasının Aslı  (Meslek Yüksekokulu diploması aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi ile kayıt yapılmamaktadır.)

3- Askerlik Tecil Belgesi 

4- İkametgâh Belgesi

5- DGS Sonuç Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

7- Meslek Yüksekokulu’ndan Alınacak Transkript (Not Durum Belgesi) Aslı,

8- Meslek Yüksekokulu’ndan Alınacak Onaylı Ders İçerikleri.

 

Not: Üniversiteden Mezun Olamayan Öğrenciler İçin;

2018 Yılı Dikey Geçiş Sınavı Kayıt Tarihleri Arasında Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olmadığı İçin Kazandığı Programa Kayıt Yaptıramayan Ancak Kayıt Tarihinden Sonra Stajını tamamlama, Bütünleme Sınavı, Tek Ders Sınavı vb. Başararak Mezuniyet Hakkı Elde Eden Öğrencilerin Durumlarını Belgelemeleri Kaydıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başlangıcına Kadar, 2017 DGS’de Kayıt Hakkı Kazandıkları Lisans Programlarına Kayıt Yaptırabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 19/09/2017 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında Uygun  Görülmüştür.

 

Fakültemizin 2018-2019 Bahar Yarıyılı Başlangıç Tarihi: 28 Ocak 2019