İŞLETİLEN YAZILIMLAR İŞLETEN WEB ADRESİ TELEFON
Öğrenci İşleri Otomasyonu Ufuk EKİM https://obis1.selcuk.edu.tr/ 223 25 45 
SMS Otomasyonu Koray YILDIRIM https://sms.selcuk.edu.tr/ 223 88 92
Personel Bilgi Sistemi (SUPEBS)      
Web Personel Bilgi Sistemi (UBS) Onur ORHAN https://ubs.selcuk.edu.tr/ 223 88 74
İhale ve Doğrudan Temin Duyuru Programı   http://ihale.selcuk.edu.tr/  
Yurt Otomasyonu Samet ÜRESİN - Muzaffer KIRMAN http://yurt.selcuk.edu.tr/ 223 88 77
Web Öğrenci Temsilcisi Seçimi Onur ORHAN http://konseysecim.selcuk.edu.tr/ 223 88 74
Üniversite Kimlik Otomasyonu Burak BİÇER   223 88 68
Özel Yetenek Sınav Değerlendirme Programları (GSF) Esma GÜNGÖR- Miyase Nur EROĞLU https://gsfonkayit.selcuk.edu.tr/ 223 89 04
Özel Yetenek Sınav Değerlendirme Programları (SBF) Ahmet AYAN https://sbfozelyetenek.selcuk.edu.tr/) 223 88 75
Özel Yetenek Sınav Değerlendirme Programları (KONS) H. Samet CAN https://konsyetenek.selcuk.edu.tr/ 223 88 72
Akademik Kadro İlan Takip Otomasyonu (SAKİT) Oğuzhan UYMAZ https://sakit.selcuk.edu.tr/ 223 88 72
Enstitü Otomasyonu A. Nagehan MAT   223 88 70
Ek Ders Otomasyonu Asuman GÜNERHAN https://ekders.selcuk.edu.tr/ 223 89 05
Web İçerik Yönetim Sistemi Serdar AYDAR   223 88 97
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Otomasyonu (SÜYOS) H. Samet CAN https://suyos.selcuk.edu.tr/ 223 88 72
Farabi Değişim Programı Otomasyonu H. Samet CAN http://www.farabi.selcuk.edu.tr/ 223 88 72
Bologna Ders Bilgi Paketleri Ahmet AYAN https://bologna.selcuk.edu.tr/ 223 88 75
Hazırlık Sınıfları (YADAM) Esma GÜNGÖR- Miyase Nur EROĞLU https://yadamotomasyon.selcuk.edu.tr/ 223 89 04
Bütçe Takip Otomasyonu (OTPK) Ahmet AYAN https://butce.selcuk.edu.tr/ 223 88 75
Yemekhane Otomasyonu A. Nagehan MAT http://yemekhane.selcuk.edu.tr/ 223 88 70
Turnike Otomasyonu Samet ÜRESİN - Muzaffer KIRMAN   223 88 77
Akıllı Kart Program Otomasyonu Samet ÜRESİN - Muzaffer KIRMAN   223 88 77
Sektörel Hizmetler Otomasyonu Onur ORHAN https://sektorel.selcuk.edu.tr/sektorelWeb 223 88 74
UNIKOP Envanter Otomasyonu Onur ORHAN https://unikopenvanter.selcuk.edu.tr/ 223 88 74
Kariyer Otomasyonu Ahmet AYAN https://kariyer.selcuk.edu.tr/ 223 88 75
Bilmer Otomasyonu Oğuzhan UYMAZ http://mbl.selcuk.edu.tr/ 223 88 72
Akademik Performans Yönetim Sistemi Samet ÜRESİN - Muzaffer KIRMAN http://apsisplus.selcuk.edu.tr/ 223 88 77
YÖKSİS – Masaüstü Öğrenci Takip Uygulaması H. Samet CAN   223 88 72
Mezun Bilgi Sistemi Ahmet AYAN https://mezun.selcuk.edu.tr/UstMenu/Anket) 223 88 75
Kalite Yönetim Sistemi Samet ÜRESİN - Muzaffer KIRMAN http://kalite.selcuk.edu.tr/ 223 88 77
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Abdullah BAŞOĞUL - Mehmet YAVUZ https://ebys.selcuk.edu.tr/ 223 88 84 - 85
Kablosuz Misafir Wi-Fi Otomasyonu Ahmet AYAN https://kablosuzmisafir.selcuk.edu.tr/ 223 88 75
YÖKSİS – Öğrenci Bilgi Kayıt Otomasyonu H. Samet CAN https://yoksis.selcuk.edu.tr/ 223 88 72
Hibe Portalı Ahmet AYAN https://hibeportal.selcuk.edu.tr/ 223 88 75
TIPSAD – Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Otomasyonu Oğuzhan UYMAZ - Seda YILDIZ https://tipsad.selcuk.edu.tr/ 223 88 72 - 74