Yönetim    
  Daire Başkanı V. Arif KÖSEN arif.kosenselcuk.edu.tr  
  Şube Müdürü Cevdet AYRANCI cayranciselcuk.edu.tr 38880
  Şube Müdürü Mesut ÇİFCİ mesutselcuk.edu.tr 38865
         
Özel Kalem - Yazı İşleri      
  Memur Hacer KÖKLÜ hacerkokluselcuk.edu.tr 38860-67
         
Yazılım      
  Öğr. Gör. Hilal ATICI hilal.aticiselcuk.edu.tr 38890
  Öğr. Gör. Mehmet ÇEÇEN mehmet.cecenselcuk.edu.tr 38875
  Öğr. Gör. Muammer KALKAN mukalkanselcuk.edu.tr 38899
  Müh. Koray YILDIRIM koray.yildirimselcuk.edu.tr 38892
  Bil. Müh. Onur ORHAN onurorhanselcuk.edu.tr 38874
  Bil. Müh. Muzaffer KIRMAN mkirmanselcuk.edu.tr 38877
  Bil. Müh. Ahmet AYAN ahmetayanselcuk.edu.tr 38875
  Bil. Müh. Samet ÜRESİN sameturesinselcuk.edu.tr 38877
  Bil. Müh. Miyase Nur EROĞLU miyasenurerogluselcuk.edu.tr 38904
  Prog. Kağan Doğan ERDOĞAN kaan.erdoganselcuk.edu.tr 38891
         
Web        
  Grafiker Büşra ERDOĞAN busrakucukkaraselcuk.edu.tr 38895
  Tekniker Emirhan ALPINAR emirhan.alpinarselcuk.edu.tr 38896
         
Sunucu Sistemleri ve Yönetimi    
  Müh. Muammer ÇERÇİ muammerselcuk.edu.tr 32536
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Programcı Mehmet KIRMIZIGÜL mkirmizigulselcuk.edu.tr 32548
         
Ağ Sistemleri ve Donanım - E-Posta    
  Teknik Sor. Yavuz KABRAN yavuzselcuk.edu.tr 32530
  Bil. İşl. Halil İbrahim ÜLKER halilibrahimselcuk.edu.tr 32535
  Tekniker Mustafa BULAT bulatselcuk.edu.tr 34677
         
Teknik Servis      
  Öğr. Gör. Alparslan AYHAN a_ayhanselcuk.edu.tr 38903
  Bil. İşl. Ümüd YILMAZ umudyilmazselcuk.edu.tr 38879
Taşınır Kayıt Yetkilisi - Satınalma    
  Şef İsmail ÖZDEMİR iozdemirselcuk.edu.tr 38886
         
Tahakkuk      
  Memur Ergüner HATUNOĞLU ehatunogluselcuk.edu.tr 38882
         
İdari İşler      
  Personel Fatih ARAÇ fatiharacselcuk.edu.tr 38881
         
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)    
  Tekniker Abdullah BAŞOĞUL abdullahselcuk.edu.tr 38884
  Tekniker Mehmet YAVUZ mehmetselcuk.edu.tr 38885
         
         
  Sürekli İşçi İlyas SÖYLEMEZ   38900