Üniversitemiz bünyesinde "Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Araştırma Merkezi (BİTEM)" kurulmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/05/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun olduğuna ilişkin karar alınmıştır.