Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Posta

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü

 Doç.Dr. Esra ÇAĞIL MALTAŞ

223 39 39

esramaltas@gmail.com  

Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Fatma AYAZ                                      

223 39 19

fatma.ayaz@selcuk.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Tuğçe GÖVER                                      

223 39 13

tugcegover@gmail.com

Eğitim/Destek Sorumlusu

 Arş.Gör. Muhammed Raşit BAKIR

 

rasitbkr@gmail.com

Arş.Gör.Cengizhan CEYLAN

223 39 13

c.ceylan20@gmail.com

Arş.Gör. Tamer TEKİN

 

tamertekin60@gmail.com