Özet anlatım için tıklayınız.

Yüksek Lisans Seminer teslimi için,

  1. FBE 7 Nolu form,
  2. Anabilim Dalından Üst Yazı
  3. Seminerin dijital çıktıları CD/DVD ortamında Enstitüye teslim edilir.​

 

Tez Müracaatı başvurusu için;

                   -Anabilim Dalından Üst Yazı,

                   -Anabilim Dalı Kurulu kararı,

                   -Danışman dilekçesi,

                   -FBE 22 nolu form İle Enstitüye Teslim Edilir.

 

Tez projesi kabul edildikten sonra BAP’a başvuru için,

                   -Anabilim Dalından Üst Yazı,

                   -Danışman dilekçesi,

                   -BAP müracaat formu,

                   -Proforma faturalar İle Enstitüye Teslim Edilir.

 

Tez savunmasına girmeden önce,

                    -Anabilim Dalından Üst Yazı

                   -Tez Yazım Kılavuzunda bulunan Ek-9.

                   -FBE 8 nolu form (Jüri teklif formu)

                    -FBE 20 Nolu Form

                   - Tez Projesi ile İlgili Yapılmış Yayın Çıktısı (Danışman Onaylı)

                   - Tez Çıktısı (Kilitli Dosya İçinde)

                   -İntihal Programı (Turnitin) rapor çıktısı.(Danışman Onaylı)

                     -Endnote x7 Programı İle Hazırlanmış Tez Projesi CD içinde Word dosyası olarak Enstitüye Teslim Edilir.

Tez Savunma sınavından sonra yapılması gereken işler,

                   -Anabilim Dalından Üst Yazı,

                   -Tez isminde değişiklik varsa jüri ortak raporu,

                   -FBE 8a nolu form (Tez Savunma Sınav Tutanağı),

                   -FBE 8b nolu form (Tez Savunma Soru Formu),

                   -Her bir jüri üyesinin hazırlayacağı FBE 33 nolu form,

                   -Ciltli tez teslim kurallarına göre tez hazırlanarak Enstitüye teslim edilir.

 

İlişik Kesmek için,

                    -Diploma hazırlandığında FBE 27 nolu form doldurulacaktır.