1

Öğrenci Yeni Kayıt Süreci İş Akış Şeması

28

Satın Alma Yoluyla Taşınır Alım Süreci İş Akış Şeması

2

Öğrenci Transkript Verme Süreci İş Akış Şeması

29

Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci İş Akış Şeması

3

Öğrenci Ders Muafiyet Süreci İş Akış Şeması

30

Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması

4

Öğrenci Yemek Yardımı Verilmesi Süreci İş Akış Şeması

31

Hibe Yoluyla Malzeme Giriş Süreci İş Akış Şeması

5

Öğrenci Burs Verme Süreci İş Akış Şeması

32

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması

6

Öğrenci Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması

33

Sayım ve Devir İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

7

Öğrenci Staj İşlem Süreci İş Akış Şeması

34

Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

8

Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

35

Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması

9

Zimmetten Düşme Süreci İş Akış Şeması

36

Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması

10

Öğrenci Kayıt Silme Süreci İş Akış Şeması

37

İdari Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi
Süreci İş Akış Şeması

11

Öğrenci Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması

38

Akademik Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi
Süreci İş Akış Şeması

12

Öğrenci Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması

39

Bütçe Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

13

Öğrenci Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine
Gönderilmesi Süreci İş Akış Şeması

40

Malzeme Satın Alma Süreci İş Akış Şeması

14

Sınavlara İtiraz Süreci İş Akış Şeması

41

Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

15

Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Şeması

42

Kısıt Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

16

Tek Ders Sınavı Süreci İş Akış Şeması

43

Doğum Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

17

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci İş Akış Şeması

44

Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

18

Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akış Şeması

45

Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

19

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci İş Akış Şeması

46

Emeklilik İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

20

Haftalık Ders Programı Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması

47

Naklen Giden Personel İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

21

Sınav Programının Hazırlanması Süreci iş Akış Şeması

48

Açıktan Atama İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

22

Akademik Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması

49

İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

23

İdari Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması

50

Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

24

Evrak Akış Süreci İş Akış Şeması

51

Bütçe-Plan İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

25

Akademik Personel Alım Süreci İş Akış Şeması

52

Sınav Ücreti İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

26

İdari Personel Naklen Geçiş Süreci İş Akış Şeması

53

Ek Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

27

Program Açma ve Öğrenci Alma Süreci İş Akış Şeması

54

Kurumsal Bilgi Faaliyeti İş Akış Şeması