T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU 

  2016 - 2017 STAJ TAKVİMİ        

   22 HAZİRAN - 02 AĞUSTOS 2017

• 16 - 20 Mart 2017 Staj takviminin ve kontenjan kaynaklarının öğrencilere açıklanması,

• 20 - 24 Nisan 2017 Okul Yönetimince Kamu ve Özel Sektör Kontenjanlarının sağlanması,

• 04 Mayıs 2017 I. ve II. Staj son müracaat tarihi,

• 06 Mayıs 2017 Öğrencilerin gönderileceği işyerlerinin idareye bildirilmesi,

•  20 - 21 Mayıs 2017 Staj dosyalarının nasıl doldurulacağının öğrencilere örneklerle anlatılması,

• 20 - 21 Mayıs 2017 Staj dosyalarının öğrencilere dağıtılması,

• 15 Haziran 2017 Öğrenci ziyaret takviminin hazırlanarak Okul Müdürlüğüne bildirilmesi,

• 22 Haziran - 02 Ağustos 2017 I. ve II. Staj uygulamaları,

• 22 Haziran 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Öğrenci ziyaretlerinin yapılması,

• 03 - 04 Ağustos 2017 II. Staj dosyalarının teslim edilmesi,

• 03 - 05 Ağustos 2017 İşveren ve Ziyaretçi Öğretim Elemanı raporu olumlu ise raporların değerlendirilmesi ve mülakatın yapılması,

• 07 Ağustos 2017 tarihine kadar II. Staj değerlendirme notlarının Bilgisayara girilerek çıktılarının Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

• 28 - 29 Eylül 2017 I. Staj dosyalarının teslimi, II. Staj dosyalarının mazeretli teslimi,

• 28 Eylül - 02 Ekim 2017 İşveren ve Ziyaretçi Öğretim Elemanı raporu olumlu ise raporların değerlendirilmesi ve mülakatın yapılması,

• 05 Ekim 2017 tarihine kadar I. Staj değerlendirme notlarının Bilgisayara girilerek çıktılarının Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi.