1. Öğrenci Staj Süreci

2. Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Süreci

3. Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

4. Ders Görevlendirmelerinin Yapılması

5. Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması

6. Sınav Programlarının Hazırlanması

7. Öğrenci Burs İşlemleri

8. Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri

9. Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci

10. Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi İş Akış Süreci

11. Bütçe Hazırlama Süreci

12.  Arıza –Onarım Süreci

13. Akademik Personel İzin Alma İşlemleri

14. İdari Personel İzin Alma Süreci

15. Arşiv Yönetim Süreci

16. Malzeme Satın Alım Süreci

17.  Asistan Öğrenci Alımı İşlemleri

18. Akademik Personel Alım İşlemleri

19. İdari Personel Naklen Geçiş İşlemleri

20. Yeni Kayıt ve ÖSYS Süreci

21. Kayıt Dondurma Süreci

22. Kayıt Yenileme Süreci

23. Kayıt Sildirme Süreci

24. Mezuniyet Süreci

25. Kurum İçi yatay Geçiş Süreci

26. Kurumlararası Yatay Geçiş Süreci

27. Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi Süreci

28. Sınavlara İtiraz Süreci

29. Mazaret Sınavı Süreci

30. Tek Ders Sınavı Süreci

31. Evrak Akışı İşlemleri Akış Süreci

32. Ders Görevlendirmelerinin Yapılması

33. Ders Muafiyet İşlemleri Akış Süreci

34. Danışmanların Belirlenmesi İşlemleri Akış Süreci

35. Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri Akış Süreci

36. Transkript Verme İşlemleri Akış Süreci

37. Farabi Giden Öğrenci İşlemleri Akış Süreci

38. Farabi Gelen Öğrenci İşlemleri Akış Süreci

39. Duyurular İşlemleri Akış Süreci

40. Özel Yetenek Süreci

41. Öğrenci Disiplin Soruşturmasının Süreci

42. Yabancı Uyruklu Personel Maaş İşlemleri Akış Süreci

43. Ekders Ücreti Ödeme Süreci

44. Taşınır Malzeme Talebi

45. Dayanıklı Taşınırların Hurdaya Ayrılması

46. İkinci Öğretim Fazla Mesai İşlemleri

47. Bölümlerin Derslerinde Canlı Model Kullanılması İşlemleri Akış Süreci

48. Akademik ve İdari Personel Maaş İşlemleri Akış Süreci