Başkanlığımıza ait dosyaların, belgelerin arşivlenmesi ve korunması, işlemini yürütmektedir. Ayrıca personelin ihtiyacı doğrultusunda eğitim konularının belirlenmesi ve bu eğitim konularının anlatımının organize edilmesi görevini de yürütmektedir

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu