Üniversitemizin elektrik, su, telefon, internet faturalarının takibi ve ödenmesi, Üniversitemiz hizmetinde kullanılan lojmanların tahsisi ve takibi, Başkanlığımız personellerinin izin takibi İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

 

Birimin Görevleri

    Üniversitemiz Merkez Rektörlük Binasının Elektrik Su Telefon Doğalgaz Abonelerinin Takip edilmesi ve bunlara ait ödeme evraklarının hazırlanarak, ödemesinin yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.

    Üniversitemiz Kampüsündeki Elektrik Su Doğalgaz Telefon ve İnternet abonelerini Takip etmek. Bu abonelerle ilgili her türlü sözleşme, tamir ve bakım işlerinin yaptırılması, tahakkuk evraklarının hazırlanması ve bedelinin ödenmesinin sağlanması.

    Rektörlüğümüzde kullanılan taşıtların tamir bakım işletme ruhsatı ile zorunlu trafik sigortalarının takip edilmesi ve Taşıtlarla ilgili tamir ve yedek parça alımlarının yapılması.

    Kampüs ağaçlandırma biriminin ihtiyacı olan malzeme alımları.

    Kampüs ısı Merkezince yapılacak tamiratlarda kullanılacak malzemelerin alınması.

    Üniversitemiz Lojmanlarının işletilmesi Kiraya verilip Boşaltması ile bina küçük onarımlarının yaptırılması.

    İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Görevli Personellerin İzin Formlarının hazırlanarak dönüş işlemlerinin takip edilmesi.

    Daire Başkanlığımızda görev yapan Personellerin Göreve başlama ayrılış ve diğer işlemlerle ilgili her türlü yazışmaların yapılması.