Rektörlük ve bağlı birimlerde (Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ile Koruma ve Güvenlik Teşkilatı ) görev yapan personeller ile işçi kadrosunda görev yapan personellerin maaş, ikramiye ve yolluk gibi ödemeleri, Başkanlığımız evrak hizmetlerinin takibi Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Kamu Hizmet Envanterl Tablosu

Birimin Görevleri

    Rektörlüğümüz Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik, Özel Kalem ve Hukuk Müşavirliği personelinin maaş ve özlük haklarının tahakkuklarının yapılarak ödenmesinin sağlanması, SGK ya primlerinin gönderilmesi.

    Rektörlüğümüz Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik, Özel Kalem ve Hukuk Müşavirliğinde görevli personele ve bütçelerinde ödenek bulunmayan birimlerde görevli personele ait yurtiçi - yurtdışı, geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanarak ödenmesinin sağlanması.

    Rektörlüğümüz kadrolu, vizeli işçilerinin maaşlar ve ikramiyelerinin hazırlanarak ödenmesinin sağlanması ve SGK ya primlerinin gönderilmesi.

    Rektörlüğümüzde 657 Sayılı Kanunun 4C maddesine göre görev yapan personelin maaşlarının hazırlanarak ödenmesinin sağlanması ve SGK ya primlerinin gönderilmesi.

     Rektörlüğümüz Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik, Özel Kalem ve Hukuk Müşavirliği personeline ait sosyal yardımlar ( doğum, ölüm vs. ) hazırlanarak ödenmesinin sağlanması.

    Rektörlüğümüz Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik, Özel Kalem ve Hukuk Müşavirliği personelinin nakdi giyim yardımlarının hazırlanarak ödenmesinin sağlanması.

    Rektörlüğümüz Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik, Özel Kalem ve Hukuk Müşavirliği personellerinden sendika üyesi olanların maaşlarından üyelik aidatlarının kesilerek ilgili sendikaların hesaplarına yatırılmasının sağlanması ve ilgili sendikalara sendika aidatı listelerinin gönderilmesi.

    Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen faturaların (Kurumumuzdan emekli olan akademik ve idari personellerin emekli ikramiyesi ve makam-temsil-görev tazminatı) tahakkuku ve ödenmesinin sağlanması.

    Başkanlığımıza Gelen Giden Evrak kayıt, takip ve Dağıtımının yapılması.