Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi Dergisi, 2020 yılında yayın hayatına başlayacaktır. Dergide Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresinde sunulan seçilmiş bildiriler basılacaktır. Yayın ilkeleri, yazım kuralları ve editör kurulu daha sonra bu sayfadan ilan edilecektir.