1- Konferans: "Türkiye Selçukluları Zamanında Konya", Prof. Dr. Tuncer BAYKARA, 15 Mayıs 2006

2- Kolukısa Belediyesi hizmet binası yanına Çanakkale’de Şehit Olan Kolukısalılar’ın isimlerinin yazılı olduğu bir abide yaptırılmıştır (Temmuz 2006)

3- Kadınhanı Belediyesi işbirliği ile Kadınhanı Şehit Selahattin Karaman Parkına Çanakkale’de Şehit Olan Kadınhanlılar’ın isimlerinin yazıldığı bir Abide yaptırıldı (Ağustos 2006). Şehit isimleri Kadınhanı Vefayata Mahsus Vukuat Defterleri ve MSB kayıtları esas alınarak tespit edilmiştir.

4- Panel: "Mütareke ve Milli Mücadele Yıllarında Akşehir", 29 Şubat 2008

5- S.Ü.  Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi olarak, dönemin Merkez Müdürü Prof.  Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ’nün araştırmaları ve yönetiminde yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen, Balkan Savaşı, Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşının diğer Cepheleri ve Milli Mücadele’de Şehit Olan Akşehirliler için Akşehir Belediyesi ile ortaklaşa program çerçevesinde Akşehir’de Gazi Mahallesi Kuvayı Milliye Parkı'nda "Şehitlik Anıtı" yapılmıştır. Anıtın açılışı  24 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

6-KONTAM ve Seydişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 20 Nisan 2009 tarihinde Seydişehir’de Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ tarafından “Asılsız Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler” konulu Konferans düzenlendi.

7. 22-23 Mayıs 2012’de Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni adıyla, Konya’da gerçekleştirilmiştir. Merkez adına, Abdürreşid İbrahim’in 1925-1933 Konya hayatıyla ilgili tebliğ sunulmuştur.

8. KONTAM yönetmeliğinde, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış, satın alma ve kopyalama  suretiyle akışının sağlanması, maddesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi oluşturmanın ilk nüvesi olmak üzere, Yusuf Ağa Kütüphanesi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 269 adet kitap bağışı merkeze alınıp kaydedilmiştir.

9-Konferans:"Konya'nın Başkent Oluşunun Hikayesi", Doç.Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, 19 Mart 2016

10-Konferans:"Konya Çevresindeki Moğol Bakiyelerinin Türklüğü Üzerine"Prof.Dr. Alaaddin AKÖZ, 26 MART 2016

11-Konferans:"Konya Kütüphaneleri ve Tarihi Önemleri" Bekir ŞAHİN, 02.04.2016

12-Konferans:"Osmanlı Konya'sında Birlikte Yaşama Kültürü", Doç. Dr. Cemal ÇETİN, 23 NİSAN 216

13-Konferans:"Konya Çevresindeki Eski Eser Kaçakçılığı" Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL, 30 NİSAN 2016

14-Konferans:"Osmanlı Döneminde Konya Şehrinin İktisadi Yapısı" Prof. Dr. Doğan YÖRÜK,14 MAYIS 2016

15-Konferans:"Konya Tarihinde Geveli Kalesinin Yeri ve Önemi"" Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, 21 MAYIS 2016

16-Konferans:"Mısır Meselesi ve Konya Savaşı" Dr. Salih KIŞ, 28 MAYIS 2016

17-Konferans:"Konya Bölgesinde Rişvan Aşiretinin İskanı" Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, 11.06.2016