İmam Mâtürîdî Araştırmaları Merkezi'nde, düzenli periyodlarda çeşitli seminerler gerçekleştirilmektedir.

Alanında uzman öğretim üyelerinin katıldığı bu seminerlerin bir kısmı şöyledir:

 

Tarih Saat Semineri Veren Öğretim Üyesi Seminer Adı
Pazartesi 14:30 - 16:00 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN Kitâbü't-Tevhîd Seminerleri
Salı 11:00 - 12:30 Yrd. Doç. Dr. Hafel ALYONUS Şerhu İbn Akîl Seminerleri
Salı 13:30 - 15:00 Doç. Dr. Recep TUZCU Sünenü’t-Tirmizî Seminerleri
Salı 15:30 - 17:00 Yrd. Doç. Dr. Süleyman NAROL Burhânü'l-Kur'ân Seminerleri
Çarşamba 13:30 - 15:00 Doç. Dr. İbrahim IŞITAN et-Taarruf Seminerleri
Perşembe 15:00 - 16:30 Doç. Dr. D. Manhal MOHAMMED Menâru'l-Envâr Seminerleri