1. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Selçuk Üniversitesi Rektörü
 2. Akademik, Prof. Dr. Nemetullah İbrahimov, Özbekistan Halkara İslam Akademiyası Rektörü
 3. Prof. Dr. Ashirbek MUMINOV, Kazakistan The L.N. Gumilyov Eurasian National University
 4. Prof. Dr. Said Bekdaş, al-Madina Taibah University Department of Islamic Law
 5. Doç. Dr. Şahine İbrahimova,  Özbekistan Taşkent Devlet Şarkşınaslık Enstitüsü Tercüme Teorisi ve Pratikliği Bölümü
 6. Doç. Dr. Zailabidin ACİMAMATOV, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı
 7. Prof. Dr. Seyit BAHCIVAN, Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
 8. Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı
 9. Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı
 10. Prof. Dr. Hüseyin AYDIN, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalı
 11. Prof. Dr. Hülya ALPER, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı
 12. Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ, Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
 13. Prof. Dr. Ahmet AK, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
 14. Prof. Dr. Sönmez KUTLU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
 15. Prof. Dr. Ali AKPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı
 16. Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı
 17. Prof. Dr. Nuri TUĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı
 18. Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalı
 19. Doç. Dr. Recep TUZCU, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı
 20. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ali YILDIRIM, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı