İsim                                Unvan                                 Telefon

Tuğba ÖLMEZ                Bilgisayar İşletmeni             2238075

Hacer ÇAVDARCI           Bilgisayar İşletmeni             2238075