Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

  1. Prof. Dr. Şebnem ASLAN (Anabilim Dalı Başkanı) 
  2. Dr. Öğr. Ü. Şerife GÜZEL

 

ANABİLİM DALI DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER
1. Genel İşletme 1. Duygusal Zekâ ve Liderlik
2. Yönetimin Temel İlkeleri 2. Sağlık Kurumlarında Girişimcilik
3. Davranış Bilimleri 3. Kurumsal İletişim Yönetimi
4. Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4. Kriz Stres Yönetimi
5. Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi  
6. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim  
7. Sağlık Yönetiminde Etik  
8. İletişim Becerileri  
9. Bitirme Projesi ve Seminer  
10. Örgüt Kuramları