Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

  1. Dr. Öğr. Ü. Fatma Özlem YILMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Arş. Gör. Mehmet Akif ERİŞEN

ANABİLİM DALI DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER
1. Genel Muhasebe I 1. Yönetim Muhasebesi 
2. Genel Muhasebe II 2. Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
3. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim  
4. Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi  
5. Sağlık İşletmelerinde Mali Analiz