Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

  1. Doç. Dr. Handan ERTAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Dr. Öğr. Ü. Emel FİLİZ
  3. Arş. Gör. Dr. Fatma KIRAÇ

ANABİLİM DALI DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER
1. Makro İktisat  1. Kamu Maliyesi
2. Mikro İktisat 2.  Sosyal Politika
3. Hukukun Temel Kavramları 3. Yaşlanma ve Yaşlılık Politikaları
4. Sağlık Politikası ve Planlaması 4. Sosyal Sorumluluk Projeleri
5. Sağlık Hukuku  
6. Sağlık Ekonomisi  
7. Kamu Yönetimi