Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

  1. Doç. Dr. Mehmet YORULMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Arş. Gör. Adil AYDOĞDU

ANABİLİM DALI DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER
1. İşletme Matematiği 1. Sağlık Turizmi
2. Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Teknikler 2. Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi
3. Sağlık Bilgi Yönetimi 3. İş Sağlığı ve Güvenliği
4.  Sağlık Kurumlarında Pazarlama  
5. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi  
6. Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi