Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

  1. Dr. Öğr. Ü. Mehmet YORULMAZ (Anabilim Dalı Başkanı) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  2. Arş. Gör. Adil AYDOĞDU

ANABİLİM DALI DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER
1. İşletme Matematiği 1. Sağlık İşletmelerinde Süreç Yönetimi
2. Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Teknikler 2. Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi
3. Sağlık Bilgi Yönetimi 3. Sağlık İşletmelerinde Proje Yönetimi
4.  Sağlık Kurumlarında Pazarlama 4.  Sağlık Kurumlarında Tesis Yönetimi
5. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 5. İş Güvenliği
6. Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi