Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

  1. Doç. Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Öğr. Gör. Selami SEVEN
  3. Arş. Gör. Dr. Hilal AKMAN DÖMBEKCİ 
  4. Arş. Gör. Müjdat YEŞİLDAL

ANABİLİM DALI DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER
1. Tıbbi Terminoloji 1.  Hasta İlişkileri Yönetimi
2. Biyoistatistik 2.  Halk Sağlığı
3. Epidemiyoloji 3.  Sağlık İşletmelerinde Diyetetik
4. Sağlık Hizmetleri Yönetimi 4.  Hastalıklar Bilgisi
5. Sağlık İşletmeleri Yönetimi 5.  İlkyardım ve Acil Hizmetleri Yönetimi
6. Sağlık Sosyolojisi 6. Sağlık Kurumlarında Eleştirel Düşünce
7. Tıbbi Dokümantasyon 7. Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yönelimler