Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Selçuk Üniversitesi'nin 12.01.2017 tarih ve 2017/020 sayılı Senato Kararınca kabul edilmiştir. 

Etik Kurula Başvuru Yapacak Araştırmacılar için Koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Etik Kurul ile ilgili iletişime etikkurulusbf@gmail.com üzerinden geçilebilir.