Muharrem MORGÜL

Satın Alma Şube Müdürü

 

 

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Satın Alma Şube Müdürlüğü, Başkanlığımıza bağlı olan birimlerin (Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Yemekhaneler, Öğrenci Yurtları, Spor Tesisleri vb.) her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma işlemini yapmak,

Öğrencilerin her türlü Spor ve Kültürel faaliyetlerinde bulunmaları için, gerek yurtiçi ve gerekse yurt dışı görevlendirilmelerinde yolluk ve hareketlerinin temini için, gerekli belge ve dokümanların (yolluk ödeneği, avans verme, avans kapama) düzenlenmesini gerçekleştirir.

İhaleli alımlarda, ihalenin gerçekleşmesi için, gerekli her türlü evrakların hazırlanmasını ve ihalenin gerçekleştirilmesini sağlarken, doğrudan temin alımlarında piyasa araştırması yapmak, teklif dağıtmak, teklif toplamak ve pazarlıklı alımları yapmak gibi işlemleri gerçekleştirir. Bunu yaparken en düşük maliyetle daha kaliteli malzeme ve hizmet alımını gerçekleştirmek birinci hedefidir.

Bu alımlar ve faaliyetlerle ilgili her türlü işlemlerin yapımını üstlenerek, Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır ve doğrudan ve ihale ile alınan malzeme, hizmet ve işlemlerin ödemesini gerçekleştirir.