İnayet KAHRAMAN

Spor Şube Müdürü

1963 yılında Kadınhanı Meydanlı köyünde doğdu. İlkokulu Meydanlı köyünde ortaöğretimini Kadınhanı’nda tamamladı. 1996 yılında Önlisans, 2013 yılında İşletme Fakültesinde Lisansını tamamladı. 1989 – 1993 yılları arasında S.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde, 1993 – 1995 yılları arasında S.Ü Araştırma Fon Saymanlığında çalıştı. 1995 yılından itibaren S.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yaptı. Halen S.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında Şube müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Spor Şube Müdürlüğü

Üniversite öğrencilerinin yetenekli oldukları branşlara yönlendirilmesi, ders dışında kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri ve öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını koruyarak dengeli gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla sportif faaliyetlerimiz organize edilmektedir.

Spor Hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:

Spor Bilimleri Fakültesi ile koordineli olarak Üniversite Sporları Federasyonu tarafınca düzenlenen spor müsabakalarına katılımı organize etmek,

Üniversite Sporları Federasyonun düzenlemiş olduğu 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig (Koçfest) müsabakaları, Unilig deplasmanlı ligi ve 7 Bölge Üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen UNİKOP (Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği) müsabakalarına katılan takımlarımızın Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul öğrenci ve personellerimiz arasında düzenlenen “Spor Etkinliklerini” organize etmek,

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara ve diğer organize edilen sportif faaliyetlere katılacak Üniversite spor takımlarımızın spor malzemesi teminini sağlamak,

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve spor teşkilatları ile Üniversite yazışmalarını yapmak,

Farklı illerde sportif faaliyetlere katılacak branşların kafile listesini düzenlemek, yolluk ve harcırah işlemlerini yaparak konaklama ve rezervasyon işlerini yürütmek

Üniversite spor takımlarımızda yer alan sporcu öğrencilerin izin yazılarını hazırlamak,

Üniversitemize sportif etkinlik içerikli gelen tüm yazıların cevaplanması ve dosyalanmasını sağlamak,

Spor tesislerinin bakım-onarım ve Üniversitemiz Öğrencileri, Akademik Personel ve İdari Personelin spor hizmetleri ve tesislerden programlı yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla iş birliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, Üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmesini sağlamak. 

Spor müsabakalarına katılan Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul/ Enstitü ve diğer birimlerin spor malzeme ihtiyaçlarının teminini sağlamak,

Spor tesislerinin bakım-onarım ve bu tesislerin gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütmek Spor Şube Müdürlüğünün görevidir.