Mehmet DOĞAN

Personel ve Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 

 

PERSONEL İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ile Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çalışmalar yapmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinde bulunmalarını sağlamak için gerekli hizmeti vermek, ihtiyaçlarının giderilmesi  sonucunda eğitimin sürekliliğine katkıda bulunmak.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı tüm personelin personel yönetmeliğine uygun olarak personel ve yazı işleri evrak kayıt bürolarında çalışan bütün personelin iş bölümü ve sorumluluklarını belirleyip görevlerini yazışma kurallarına uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak, bu konuda gerekli talimatları verip uygulanmasını sağlamak.

Personel birimi görevlilerinin geçici ve kadrolu bütün personelin yazışmalarını iş ve işlemlerini zamanında yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, yazışmaların zamanında ve eksiksiz yürütülmesini denetleyip yapılmasını sağlamak. Dosyaların tutulması, maaş, izin vb. bütün özlük işlemlerinin yürürlükteki kanun tüzük ve personel yönetmeliğine uygunluğunu denetlemek.

ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çalışmalar yapmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinde bulunmalarını sağlamak için gerekli hizmeti vermek, ihtiyaçlarının giderilmesi  sonucunda eğitimin sürekliliğine katkıda bulunmak.

Öğrencilerin sosyal sağlık ve ruhsal yönden iyilik halinde bulunmasının sağlanması,

Çalışanlarımızın ekip ruhu içinde, bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak kendini geliştiren, çağdaş refah düzeyini yakalamış, kendinden ve kurumundan gurur duyan insanlar olması,

Güvenilir, ulaşılabilir ve eksiksiz hizmet sunulması, eğitim ve araştırmaya önem verilerek desteklenmesi,

Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak yürütmektir.