GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmek, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bütçelerine katkıda bulunmak ve yeteneklerine göre Üniversitemizin çeşitli birimlerinde faydalanmak üzere öğrencilere Part-Time (yarı zamanlı ve saat ücretli) çalışma imkanı verilmektedir. Bu olanaktan faydalanmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyan Üniversitemiz öğrencileri, öğretim yılı başında fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine dilekçe ile başvurabilirler. 

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler, İş Başvuru Formu” nu doldurarak şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Kısmi Zamanlı Öğrenci,haftada en fazla 15 saat, ayda da en fazla 56 saat çalıştırılabilecektir. Çalışma saatlerini çalıştığı birim yukarda belirlenen saatleri aşmamak şartıyla kendisi belirleyecektir.

1 saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret asgari ücretin 1/4'ü olarak hesaplanacaktır.  

               

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE

ARANAN ŞARTLAR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere,

  • Üniversitemizin  kayıtlı öğrencisi olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

2. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.