GENEL BİLGİLER

Başarılı öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını arttırmak, onlara yeni imkan ve ufuklar kazandırmak, öğrenciler arasında işbirliği ve yapıcı rekabet ortamı yaratmak, öğrenci merkezli eğitim modelini hayata geçirmek amacıyla öğrenci asistan ataması yapılmaktadır (yarı zamanlı ve saat ücretli). Aşağıda belirtilen şartları taşıyan Üniversitemiz öğrencilerinin müracaatlarını, öğretim yılı başında kendi birimlerine yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci Asistan olarak çalışmak isteyen öğrenciler, İş Başvuru Formu nu doldurarak şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Öğrenci Asistan,  haftada en fazla    15 saat, ayda da en fazla 56 saat çalıştırılabilecektir. Çalışma saatlerini çalıştığı birim yukarıda belirlenen saatleri aşmamak şartıyla kendisi belirleyecektir.

1 saatlik çalışma karşılığı ödenecek bürüt ücret 7,40 TL’dir.                 

ÖĞRENCİ ASİSTANLIĞINA BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenci Asistanlığına başvuru koşulları şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi    olmalıdır,

b) Öğrenci asistanlığı için önlisans öğrencileri en az 2. sınıf, lisans öğrencileri en az 3. sınıfta olmalıdır,

c) Başvuru tarihine kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmalıdır,

d) Daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır, öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi fesh edilmemiş olmalıdır, 

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamalıdır, 

f) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamalıdır,

g) Öğrenci asistan olarak laboratuvarlarda, araştırma ve derslerde uygulamalar için yardımcı olacak öğrencilerin seçiminde; doktora, yüksek lisans, lisans ve önlisans öğrencileri şeklindedir. Lisans ve önlisans öğrencilerinin seçilmesi halinde akademik başarı sıralaması göz önünde bulundurulur.

h) BAP projelerindebursiyer olarak çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenci asistan uygulamasından yararlanamazlar.