GENEL BİLGİLER

Selçuk Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları İle Üniversite Fiziki Mekânlarının Kullanımına İlişkin Uygulama Yönergesi çerçevesinde; reklam ve tanıtım yapmak amacıyla açılan/ asılan tanıtım araçları ve Üniversitenin fiziki mekânlarının kullanımı ile ilgili iş ve işlemlerin uygulanmasında aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.

Talepte bulunacak olan öğrenci, firma, kamu kuruluşları tüm gerçek veya tüzel kişilerin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

İleri tarihli tahsis talebinde bulunacak olanların tespit edilen toplam ücretin (talep günü X ücret) %10’nunu avans olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR 1500015 00158 00729 0288909 Vakıfbank/Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN no’lu hesabına yatırdığına dair dekontu teslim etmesiyle kayıtları alınarak rezervasyon yapılır.  Rezervasyon yaptıranların stant açma talep tarihinden en az 3 hafta önce başvuru yapmaları gerekmektedir.  Başvuru yapmayanların referansları iptal edilerek yatırılan avans ücreti geri iade edilmeden özel ödenek hesabına irat kaydedilir.

Talep edilen kitap stantları ile ilgili olarak; Kültür Bakanlığının belirlediği şartları taşıyan ve Yayıncılar Meslek Birliğinin, 5846 sayılı kanuna göre bulundurulması zorunlu olan;

Vergi Kayıt Belgesi,

Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Kapıdan Satış Yetki Belgesi,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikası (Geçerlilik tarihi güncel olmalı),

Yayın Listesi

belgeleri ile birlikte dilekçe ile başvuru yapılarak, Üniversitenin uygun görmesi üzerine toplam bedelin ödendiğine dair dekont teslim edildikten sonra stant açılabilir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunlarına uyulmaması hallerinde öğrenci, firma, kamu kuruluşları, kişi veya kişiler sorumludurlar.

Başvuru dilekçesiyle verilen yayın listesi dışında bulunan yayınlar ve bandrolsüz yayınların satışı yapılmayacaktır. Tespiti halinde ilgili firma, kamu kuruluşları ile kişi veya kişiler sorumlu olacak ve konu ile ilgili kanuni işlemler yapılacaktır.

 Öğrenci, firma, kamu kuruluşları, kişi veya kişiler yapmak istedikleri etkinlik ve sosyal faaliyetler ile ilgili tanıtım araçları örneğini Daire Başkanlığına verecekleri dilekçeye (süresi ve kaç adet asılacağının belirtildiği ) eklemeleri gerekmektedir.

Ticari gelir amaçlı; reklam, tanıtım, stant … vb. talepler ve uygulamalar öğrenci toplulukları etkinlikleri olarak talep edilemez.

Üniversite birimlerinde açılacak stant ve duyurularda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretler geçerlidir ve ayrı yerlerde açılacak stantların her biri için ayrı ücret alınır.    

Talep edilen kitap stantları ile ilgili olarak; satışı ve tanıtımı yapılacak kitap listelerinin Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ekine konularak, ilgili kitap listesinin onaylanması, stant bedelinin ödenmesi ve ödemeye ilişkin belge ile Yönerge ekinde bulunan Bilgi Formu (Ek-2) ile Taahhütname Formu (Ek-3)’nun imzalanarak  Daire Başkanlığına ulaştırılmasından sonra stant açılabilir.

Yönerge için tıklayınız.

Afiş Asma Başvuru Formu için tıklayınız.

Fiyat Listesi için tıklayınız.