2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAZ STAJI

İşyeri Staj Başvuru Formunu Formlar bölümünden veya Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz. 03 Mayıs 2019 Tarihine kadar staj yapacağınız işyerini belirleyip formu doldurtarak sağlık formu beyanı ile birlikte danışman öğretim elemanınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

FORM06-Zorunlu Staj Formu

Sizlere faydalı olacak bir işyerinde staj yapabilmeniz için erken başvurunun önemli olduğunu unutmayın!

2018-2019 STAJ TAKVİMİ

Staj Defteri nasıl doldurulmalıdır yönergelerini mutlaka okuyunuz

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine devlet tarafından işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte biri devlet katkısı olarak yatırılacaktır.

Bu kapsamda ücret alan öğrencilerin işyerlerine ekteki formu doldurtarak, ödeme yapıldığına dair banka makbuzu ile birlikte staj sonunda okulumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT :

· Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 

· Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur.

FORM08-STAJYER ÜCRETLERİNE İŞSİSZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU