DEAN

Necmi UYANIK, Prof. Dr.

turizmfakultesi@selcuk.edu.tr

0 332 223 43 10

Değişen dünya şartlarında ülkemiz ve insanlık adına Turizm, gittikçe önem kazanan bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Selçuklu medeniyetinin beşiğinde bulunan Konya’mız, bir anlamda Akdeniz ile İç Anadolu’yu harmanlayan jeo-stratejik ve jeo-politik bir öneme sahiptir.

Turizm, medeniyetlerin/kültürlerin yakından tanınmasında ve farklı kültürlerin bir araya getirilmesinde anahtar değere sahiptir. Turizmin bütün çeşitleriyle, yerelden genele uluslararası alanı hedefleyen bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmaya önem veren, sürdürülebilir, şeffaf, erişime açık, küreselleşen dünyada dijital dönüşüme önem veren bir vizyon ve misyonla Fakültemizi, hiç şüphesiz daha iyi yerlere taşıma azmindeyiz. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ailesi olarak, yaklaşık 36 ayda 320 farklı etkinliğe imza atmış durumdayız.

İnsan faktörünü temele alan, kurumsal olarak açık erişim ve açık bilimi benimseyen, etkin tanıtım ve küresel çapta rekabetçi anlayışla hareket eden; sanat, arkeoloji, tarih, edebiyat, halk bilimi/folklor, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, spor gibi turizmle ilgili bütün alanları multidisipliner bir perspektifle harmanlayan ve turizmin insanlığın umudu olduğunu bilen bir anlayışla daha güçlü bir Türkiye yolunda üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Teknoloji, toplum ve insanla kültürel kimliğimizi ve mirasımızı koruyarak, turizm alanında teknoloji ve hayat boyu öğrenme ile geleceğin turizm teknolojilerini hedefleyerek, bölgesel ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak en büyük amaçlarımız arasındadır. Bu vesile il kültürel miras, temel anahtar kavramlarımızdan birisidir. Bulunmuş olduğumuz coğrafyanın önemini anlamlı hale getirmek için ortaya koyduğumuz KEYKUBAT yolu projemiz dahi Akdeniz’in medeniyet ve doğal zenginliğini Konya’mız üzerinden Kapadokya’ya aktarmaya yetecek önemli potansiyeli olan turizm yollarımıza ait örnek projelerimizden birisi olacaktır.

Bin çiçekten bir kovana, turizm medeniyetin altın anahtarıdır ve değişim turizmle başlar diyerek, bağımsız demokratik daha güçlü bir Türkiye yolunda turizm endüstrisine değer katmak, insanlığa ahlaki bir anlam katmak temel hedeflerimizden bazılarıdır. Bu vesile ile turizmin dili ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor; sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Gelecek, daha iyi bir dünya için turizmle değer bulacaktır!