1. ÖĞRENCİ STAJ SÜRE

2. ÖĞRENCİLERİN BURS İŞLEMLERİ

3. ÖĞRENCİLERİN YEMEK YARDIMI İŞLEMLERİ

4.ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ İŞLEMLERİ

5 .ÖĞRENCİ İŞÇİ  ALIMI  SÜRECİ  AKIŞ ŞEMASI 

6.YENİ KAYIT-ÖSYS SÜRECİ İŞLEMLERİ

7.KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

8.KAYIT SİLDİRME İŞLEMLERİ

9. MEZUNİYET İŞLEMLERİ

10. KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

11. KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ  İŞLEMLERİ

12. TECİL YAZILARININ ASKERLİK ŞUBESİNE GÖNDERİLMESİ İŞLEMLERİ

13. SINAVLARA İTİRAZ İŞLEMLERİ

14. MAZERET SINAVI İŞLEMLERİ

15. TEK DERS SINAVI İŞLEMLERİ

16. DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ

17. ÖĞRENCİ BELGESİ VE TRANSKRİPT VERME İŞLEMLERİ

18. MALZEME SATIN ALIM İŞLEMLERİ

19. YOLLUK VE YEVMİYELERİN ÖDENMESİ İŞLEMLERİ

20. FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ 

21. KATKI PAYI ÖDEME İŞLEMLERİ 

22. DANIŞMANLIK HİZMETİ ÖDEME İŞLEMLERİ 

23. TAŞINIR İŞLEMLERİ 

24. AKADEMİK PERSONELİN İZİN ALMA İŞLEMLERİ

25. İDARİ PERSONELİN İZİN ALMA İŞLEMLERİ

26. AKADEMİK PERSONEL ALIM İŞLEMLERİ

27. AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ UZATILMASI İŞLEMLERİ 

28. ANA BİLİM DALI BAŞKANI ATAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 

29.BÖLÜM BAŞKANI  ATAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ  

30. EK DERS ÜCERETLERİNİN ÖDENMESİ  İŞLEMLERİ 

31. FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ SÜRECİ 

32. FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ İŞ SÜRECİ   

33. GÖREVLENDİRME SÜREÇİ İŞ İŞLEMLERİ  

34. GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ İŞ SÜRECİ 

35. YARDIMCI DOÇENT ATAMA İŞ SÜRECİ 

36. YAZI İŞLERİ İŞ SÜRECİ